Richtinggevoel helpt je richting je doel

Hoe maak je onderwijsvernieuwing tot een succes?

Hoe zorg je voor draagvlak van alle stakeholders?

Het team heeft last van te veel werkdruk, hoe lossen we dat op?

Hoe krijg ik het nieuwe onderwijs georganiseerd, en waar moet ik beginnen?

Betekent onderwijsvernieuwing dat we onze docenten moeten bijscholen?

Hoe kun je je team beter laten presteren vanuit eigen energie?


Goed onderwijs betekent een goede toekomst.

Voor de jongeren zelf, en voor maatschappij en milieu.

Er gebeurt veel in onderwijs. Veel scholen zijn bezig met vernieuwingen in het onderwijs zelf en in de organisatie eromheen. Soms gaat het hele onderwijsconcept op de schop om naar gepersonaliseerd leren te gaan. Onderwijsvernieuwing is al lastig genoeg. Maar, hoe krijg je het vervolgens georganiseerd?

Als bedrijfskundige met een ruime en brede ervaring in veranderprocessen kan ik hier bij helpen. Mijn toegevoegde waarde ligt in de organisatieverandering die gepaard gaat met de onderwijsvernieuwing. Samen met anderen help ik onderwijsorganisatie in PO, VO, mbo en hbo bij dit vraagstuk.

Wat we doen:

Sparringpartner directie, coaching en advisering
We helpen en begeleiden directies, dit kan een individuele directeur zijn, in het organisatieveranderproject. Dit doen we door te sparren, op de uitdagingen die de directeur ervaart. Door kritisch meekijken, opbouwend meedenken, coachen en adviseren komt de directeur, en dus het veranderproject, echt vooruit

Begeleiden van de medewerkers in het veranderproces
Dit doen we altijd in gemengde veranderteams. Volledig geënt op de specifieke situatie in de school werken we met verschillende bewezen modellen en interventies. Dit kan varieren van training tot dialoogtafels. En van creatieve workshops tot keuze van een veranderproject.


Hoe we dat doen
Het sparren, coachen en soms adviseren van een directeur of directies is vaak in gespreksvorm en soms in activerende vormen. We gaan heel specifiek in op de mens en de uitdaging.
Het begeleiden van mensen, in teams of hele organisaties, kent verschillende werkvormen al naar gelang de behoefte en de status van het traject op dat moment.

Kijkje onder te motorkap - onze 'gereedschapskist'
Als methoden / methodieken hanteren we vaak:

  • (neuro)logische niveaus (Bateson, Dilts)
  • Appreciative Inquiry
  • Lonkend Perspectief (stip op de horizon)
  • Still Moving (Rowland)
  • Backcasting
  • Coherence
  • en geheel afhankelijk van de inhoud kan het ook gaan om Agile, scenario-denken, Lean, Design Thinking, systemisch werken, Semco en andere methoden en benaderingswijzen