Richtinggevoel helpt je richting je doel

 

 

Wat klanten over mij zeggen:

"heerlijk direct"
"je geeft rust en structuur, top"
"iemand die verdiepende vragen stelt, je een spiegel voorhoudt én ervaring heeft op het gebied van veranderingstrajecten"
"prettige en slimme persoonlijkheid die zich goed kan verplaatsen in de wens van de opdrachtgever"
"betrouwbaar, enthousiast"
"een echte verbinder"

"hele goeie kritische vragen"
"zijn gedrevenheid en resultaatgerichte aanpak spraken mij aan"
"prettig en kundig"
"helder en eenduidig"

Nieuwe visie en
strategie

i.o.v. WereldNatuurFonds in persoon van Coördinator Vrijwilligersnetwerk WNF Madelon Groenenberg:

"Ik kan Guy van Wunnik van harte aanbevelen. Guy is een betrouwbaar, enthousiast en hartelijk persoon waarmee ik prettig samenwerk. Hij heeft mij en WNF ondersteund in het nadenken over en formuleren van een nieuwe visie en strategie ten aanzien van inzet van vrijwilligers. Hij is een echte verbinder en daagt uit om dicht bij jezelf te blijven en te proberen je dromen te verwezenlijken. Guy is iemand die continu verdiepende vragen stelt, je een spiegel voorhoudt én ervaring heeft op het gebied van veranderingstrajecten bij organisaties. Zijn hulp en bijdrage zijn enorm waardevol!"


Haalbaarheid Grondstoffenbank

i.o.v. provincie Gelderland in persoon van Programma-manager Circulaire Economie Willem Huntink:

"Guy van Wunnik is een prettige en slimme persoonlijkheid die zich goed kan verplaatsen in de wens van de opdrachtgever. Guy verstaat het om zijn analytische vaardigheden in te zetten in een sociale- en maatschappelijke context. Voor het programma circulaire economie -waar ik leiding aan geef- heeft Guy in zeer korte tijd een heldere marktanalyse gemaakt van bestaande grondstof-databanken. Op basis van zijn analyse en advies heb ik een duidelijke en onderbouwde afweging kunnen maken over de rol en meerwaarde van de provincie in deze markt."