Richtinggevoel helpt je richting je doel

 

 

Wat klanten over mij zeggen:

"iemand die verdiepende vragen stelt, je een spiegel voorhoudt én ervaring heeft op het gebied van veranderingstrajecten"
"prettige en slimme persoonlijkheid die zich goed kan verplaatsen in de wens van de opdrachtgever"
"betrouwbaar, enthousiast"
"een echte verbinder"

"zijn gedrevenheid en resultaatgerichte aanpak spraken mij aan"
"prettig en kundig"
"helder en eenduidig"

Training Coachingsvaardigheden

i.o.v. mbo Rijn IJssel, aanbeveling is door een deelnemer van de training Hannah van den Berg:

"Guy was tijdens het afgelopen schooljaar mijn trainer en coach toen ik zelf als docent de training coaching volgde.
Het was een prettige ervaring om Guy als coach te hebben. Hij is namelijk concreet, praktisch en werkt naar een duidelijk doel. Dit past bij mij als persoon en zo coach ik zelf ook graag. Guy heeft een luisterend oor en hoort wat belangrijk is.
Tijdens de training is er ruimte voor inbreng van de groep. Er wordt goed gekeken en geluisterd naar de wensen en zo nodig wordt het programma aangepast.
Bedankt voor de samenwerking!"

Nieuwe visie en
strategie

i.o.v. WereldNatuurFonds in persoon van Coördinator Vrijwilligersnetwerk WNF Madelon Groenenberg:

"Ik kan Guy van Wunnik van harte aanbevelen. Guy is een betrouwbaar, enthousiast en hartelijk persoon waarmee ik prettig samenwerk. Hij heeft mij en WNF ondersteund in het nadenken over en formuleren van een nieuwe visie en strategie ten aanzien van inzet van vrijwilligers. Hij is een echte verbinder en daagt uit om dicht bij jezelf te blijven en te proberen je dromen te verwezenlijken. Guy is iemand die continu verdiepende vragen stelt, je een spiegel voorhoudt én ervaring heeft op het gebied van veranderingstrajecten bij organisaties. Zijn hulp en bijdrage zijn enorm waardevol!"

Haalbaarheid Grondstoffenbank

i.o.v. provincie Gelderland in persoon van Programma-manager Circulaire Economie Willem Huntink:

"Guy van Wunnik is een prettige en slimme persoonlijkheid die zich goed kan verplaatsen in de wens van de opdrachtgever. Guy verstaat het om zijn analytische vaardigheden in te zetten in een sociale- en maatschappelijke context. Voor het programma circulaire economie -waar ik leiding aan geef- heeft Guy in zeer korte tijd een heldere marktanalyse gemaakt van bestaande grondstof-databanken. Op basis van zijn analyse en advies heb ik een duidelijke en onderbouwde afweging kunnen maken over de rol en meerwaarde van de provincie in deze markt."

Voorbeelden van wat ik heb bereikt voor verschillende organisaties

Rijn IJssel MBO: door middel van een training in combinatie met coaching help ik Loopbaancoaches om studenten op meer manieren te kunnen helpen waarbij vooral wordt gekeken naar een meer coachende invulling. MBO-studenten staan voor lastige keuzes, bijvoorbeeld of en welke vervolgstudie. Met alleen mentoring en testen lukt het vaak lastig om tot goede keuzes te komen. Door meer de intrinsieke motivatie van de student aan te spreken middels coaching ontstaan veel bredere en meer weloverwogen keuzes.

WereldNatuurFonds: de rol van vrijwilligers verandert, vrijwilligers willen steeds vaker eenmalig verbonden zijn en willen ook andere dingen (kunnen) doen dan van oudsher van vrijwilligers wordt verwacht. Hoe ga je daar mee om? Hoe richt je je als WNF op de verbinding met en ondersteuning van deze 'nieuwe' vrijwilligers terwijl je ook de 'oude' dichtbij je houdt? Samen met de unit, met vrijwilligers en anderen binnen WNF is de basis voor de nieuwe koers en aanpak gelegd waarmee het WNF weet hoe ze de verschillende vrijwilligers het beste kan betrekken en benaderen.

Middelbare school in Arnhem: hoe verander je onderwijs en de organisatie eromheen? ik heb ondersteund door ieder van de schoolleiding zijn eigen stip op de horizon te laten visualiseren. Wat is mijn gewenste situatie, hoe ziet dat eruit, wat merk / voel / zie ik? Daarmee ook, wat wil ik, wat is voor mij belangrijk? Ieders beelden zijn onderling gedeeld om een gezamenlijk beeld te krijgen, vervolgens verrijkt met de onderliggende kernwaarden. Hiermee heeft de school een lonkend perspectief: een duidelijk en helder richtpunt waar ze steeds op kunnen richten tijdens alle veranderingen.