Richtinggevoel helpt je richting je doel

Jij wilt je organisatie vernieuwen, maar weet niet precies hoe dit het beste kan. Je hebt bijvoorbeeld vragen als:

 • hoe krijg ik de onderwijsvernieuwing georganiseerd?
  hoe verander ik mijn organisatiecultuur?
  ik wil dat mentoren meer gaan coachen, hoe krijg ik dat voor elkaar?
  hoe krijg ik meer werkplezier in mijn organisatie?
  is Agile werken of zelfsturende teams iets voor mijn organisatie?

Tijd voor wat hulp, Richtinggevoel helpt je richting je doel!
Als organisatievernieuwer begeleid, coach en adviseer ik je. We komen samen tot de oplossingen die nodig zijn.

3 verschillende manieren waarop ik bijdraag aan organisatievernieuwing.
1) Begeleiding, advisering en (executive) coaching. Jouw sparringpartner en spiegel, ik help je het doel vast te houden en in alle acties de samenhang te zien.
2) Werkvormen, manieren om samen te vernieuwen. Wat werkt het beste in jouw organisatie en jullie specifieke vernieuwingsopdracht?*
3) En natuurlijk de Training Coachingsvaardigheden. Voor docenten, mentoren, SLBers. Om beter het gesprek te kunnen voeren met de jongere, uitgaan van intrinsieke motivatie en eigenaarschap van de leerling/student zelf. De training heeft zijn toegevoegde waarde inmiddels goed duidelijk gemaakt op mbo Rijn IJssel.*


Deze 3 diensten vormen een krachtige combinatie met mijn persoonlijk kwaliteiten:

 • ik kan goed luisteren
 • ik ben een snel-snapper
 • ik ben bedrijfskundige, ik zie het geheel en de onderdelen, het bos èn de bomen in samenhang

*: noot, ik werk in de training en facilitering van bijeenkomsten/werkvormen samen met een collega. Dit is omdat ik geloof in de synergie van de samenwerking. En omdat ik geloof dat als je als trainer/facilitator aan het 'zenden' bent, het te lastig is om tegelijkertijd ook goed te 'ontvangen' en het groepsproces en de sfeer goed genoeg aan te kunnen voelen.

Wil je ook je school klaar maken voor gepersonaliseerd onderwijs?

Invoeren van gepersonaliseerd onderwijs is een grote verandering. Het heeft impact op rooster, gebouw, vakken, verhouding docent-leerling... eigenlijk op bijna alles.


En wil je weten hoe je dat het beste organiseert?

Hoe je het onderwijs zelf vernieuwt, weet je waarschijnlijk zelf al heel goed. Maar hoe je het slimste samen kunt veranderen, en hoe je in de nieuwe situatie alles goed organiseert, dat is veel lastiger. Weet dan dat professionele hulp dichtbij is, ik begeleid je graag in dit ingewikkelde en waardevolle veranderproces.

Organisatievernieuwing: Richtinggevoel helpt je richting je doel

In tijden van snelle verandering moeten organisaties mee veranderen. Dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Zeker als het gaat om diep ingrijpende veranderingen zoals het mogelijk maken van gepersonaliseerd onderwijs.Vanuit mijn ervaring en talent ben ik van waarde in 3 rollen.

Veranderexpert: ervaring en expertise in het opzetten van afdelingen en organisaties, zo ook in verander- en vernieuwingsprocessen waaronder programma-management en productontwikkeling
Trainer: de training Coachingsvaardigheden voor docenten/mentoren/SLBers heeft al veel docenten geholpen om veel mee coachend te zijn naar de leerling/student
Coach: coachen en begeleiding van de leiding, critical friend / meedenker in hoe je met jouw organisatie/school komt waar je wilt zijn

Richtinggevoel of richtingsgevoel?

Nee, het is geen typefout. De naam van mijn organsatie is Richtinggevoel. Het gaat niet om het richtingsgevoel in de fysieke ruimte. Het draait om het kiezen van je weg op basis van zowel rationele als gevoelsmatige overwegingen.
Tijd voor vernieuwing, richting je doel

Bel me voor een vrijblijvend gesprek